Sanphet Palace Stock Photos

(231 results)
Toggle Large ThumbnailsToggle Small Thumbnails
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Wat Pasak at sunset in Chiang saen Historical Park, Thailand
Wat Pasak at sunset in Chiang saen Historical Park, Thailand
Wat Pasak at sunset in Chiang saen Historical Park, Thailand
Wat Pasak at sunset in Chiang saen Historical Park, Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Ruins of Si Sanphet temple in Ayutthaya, Thailand
Ruins of Si Sanphet temple in Ayutthaya, Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Wat phra sri sanphet Ayutthaya Thailand
Sanphet Prasat Palace
Sanphet Prasat Palace
Sanphet Prasat Palace
Sanphet Prasat Palace
Sanphet Prasat Palace
Sanphet Prasat Palace
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
temple
temple
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya,
temple thailand
temple thailand
temple thailand
temple thailand
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Wat Phrasisanpetch in the Ayutthaya
Buddhist Thai temple in former capital Ayutthaya
Buddhist Thai temple in former capital Ayutthaya
Buddhist Thai temple in former capital Ayutthaya
Buddhist Thai temple in former capital Ayutthaya
Sitting golden Buddha in former capital Ayutthaya
Sitting golden Buddha in former capital Ayutthaya
Ruins of Si Sanphet temple in Ayutthaya, Thailand
Ruins of Si Sanphet temple in Ayutthaya, Thailand
Ruins of Si Sanphet temple in Ayutthaya, Thailand
Ruins of Si Sanphet temple in Ayutthaya, Thailand
Sanphet Prasat Palace
Sanphet Prasat Palace
Wat Phra Sri Sanphet Temple, Ayutthaya, Thailand
Wat Phra Sri Sanphet Temple, Ayutthaya, Thailand
Ayutthaya
Ayutthaya
Sanphet Prasat Palace, Thailand
Sanphet Prasat Palace, Thailand
Sanphet Prasat Palace, Thailand
Sanphet Prasat Palace, Thailand
Sumeru Mountain Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sumeru Mountain Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sumeru Mountain Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sumeru Mountain Palace, Ancient Cityf Bangkok
Village, Ancient Cityf Bangkok
Village, Ancient Cityf Bangkok
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Ancient pagoda in Ayuthaya , Thailand
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Wat Mahathat Temple, Ayutthaya
Ancient temple in Ayutthaya Thailand, mirror view
Ancient temple in Ayutthaya Thailand, mirror view
Sanphet Prasat Palace, Thailand
Sanphet Prasat Palace, Thailand
Giant Swing Palace, Ancient Cityf Bangkok
Giant Swing Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Thailand
Sanphet Prasat Palace, Thailand
Replica of Dusit Maha Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Replica of Dusit Maha Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Replica of Dusit Maha Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Replica of Dusit Maha Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Sanphet Prasat Palace, Ancient Cityf Bangkok
Wat Phra Sri Sanphet temple, Ayutthaya, Thailand .
Wat Phra Sri Sanphet temple, Ayutthaya, Thailand .
Thailand, taken in Near Infrared
Thailand, taken in Near Infrared
Buddhist temple ruins
Buddhist temple ruins
Buddhist temple ruins
Buddhist temple ruins
Buddhist temple ruins
Buddhist temple ruins
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Ancient pagoda temple in Chiang Mai, Thailand.
Next page ►
Not a member?Join