Picture of a grandfather sitting down in the grass outdoors holding his four year old grandson. The boy is showing him something. It is a nice warm day with sunshine. In the background are some blurred trees.

Životní styl - Stock fotografie bez autorských poplatků

Život je tím, jak ho žijete - a naše knihovna fotografií životního stylu bez licenčních poplatků ukazuje, že lidé se stále více zaměřují na aktivní a udržitelný život a na ekologická rozhodnutí. A nedělají to jen teenageři nebo mileniálové - naše obrázky životního stylu ukazují, že baby boomers a senioři dělají stejná rozhodnutí jako součást zdravého a aktivního důchodu.


© 2022 iStockphoto LP. Logo iStock je obchodní značkou iStockphoto LP. Procházejte miliony vysoce kvalitních fotografií, ilustrací a videí.