Young electrical engineer woman and business man standing in front of wind turbines checking and working about technical problems and writes the results of measurements with laptop pc in wind power plant electric energy station. xxxl size taken with canon 5d mIV

รูปถ่ายและภาพสต็อก ไลฟ์สไตล์

ชีวิตคือสิ่งที่คุณใช้ชีวิต - และคลังภาพถ่ายวิถีชีวิตปลอดค่าลิขสิทธิ์ของเราแสดงให้เห็นว่าผู้คนเพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตที่กระตือรือร้นและยั่งยืนและเลือกทางเลือกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และไม่เพียง แต่วัยรุ่นหรือฮิปสเตอร์พันปีเท่านั้นที่ทำเช่นนั้นภาพวิถีชีวิตของเราแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์และผู้สูงอายุตัดสินใจแบบเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเกษียณอายุที่มีสุขภาพดีและกระตือรือร้น

พบสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนของ ไลฟ์สไตล์ ได้ในคอลเลกชัน Signature ของเรา

คอลเลกชันซิกเนเจอร์ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของ iStock นั้นประกอบไปด้วยภาพต้นฉบับนับหลายล้านรายการ ซึ่งรวมไปถึง ไลฟ์สไตล์ images อันน่าทึ่งเหล่านี้ที่คุณจะไม่ได้พบเห็นในเว็บไซต์ ภาพสต็อกอื่นใดอีก


© 2024 iStockphoto LP. โลโก้ iStock เป็นเครื่องหมายการค้าของ iStockphoto LP ค้นดูภาพถ่าย ภาพประกอบ และวิดีโอคุณภาพสูงนับล้านรายการ