IS Hero Badge Image

Hiểu về hình ảnh và đoạn video trả phí bản quyền một lần

Khi bạn tải về một ảnh, hình minh họa hoặc đoạn video sẵn có từ các trang web trả phí bản quyền một lần như iStock, bạn sẽ không mua tệp tin mà bạn đang mua giấy phép trả phí bản quyền một lần cho phép bạn sử dụng tệp tin đó trong nhiều dự án và sản phẩm khác nhau. Bạn không chắc điều đó có nghĩa là gì? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Những loại tệp tin trả phí bản quyền một lần nào có sẵn trên iStock?


Giấy phép trả phí bản quyền một lần là lựa chọn tốt nhất cho bất kỳ ai cần sử dụng hình ảnh sẵn có cho mục đích thương mại, đó là lý do tại sao mọi tệp tin trên iStock đều có sẵn mà chỉ phải trả phí bản quyền một lần. Bạn đã sẵn sàng xem bộ sưu tập tuyệt vời gồm các bức ảnh, hình minh họa và video trả phí bản quyền một lần của chúng tôi chưa?


Thêm giấy phép trả phí bản quyền một lần mở rộng để làm được nhiều hơn thế

 
Thêm giấy phép trả phí bản quyền một lần mở rộng vào giấy phép tiêu chuẩn cho phép bạn sử dụng nội dung của chúng tôi theo nhiều cách hơn, bao gồm:
 
  • Hơn 500.000 bản cứng
  • Sản phẩm vật lý để bán lại
  • Chia sẻ tệp tin với nhóm
  • Mẫu kỹ thuật số để bán lại
Để biết thêm chi tiết về giấy phép gia hạn, hãy xem trang so sánh giấy phép hoặc xem thỏa thuận cấp phép của chúng tôi.

Cấm sử dụng ảnh, hình minh họa hoặc đoạn video trả phí bản quyền một lần

 
Bất kể bạn mua giấy phép nào, bạn không bao giờ có thể sử dụng nội dung iStock để:
 
  • Sử dụng trong bất kỳ logo hoặc nhãn hiệu nào
  • Sử dụng cho tác phẩm khiêu dâm, tục tĩu hoặc bôi nhọ, hoặc bất kỳ điều gì khác bất hợp pháp
Để có danh sách đầy đủ các quy đinh cấm, hãy đọc thỏa thuận cấp phép nội dung.

Bạn vẫn có câu hỏi?


© 2023 iStockphoto LP. Thiết kế iStock là nhãn hiệu của iStockphoto LP. Duyệt hàng triệu bức ảnh, hình minh họa và video chất lượng cao.