A series of flat style UI/UX design menus is displayed on a white background in a variety of shades of blue, black, gray and white.  There are individual menus denoting user information, login, profiles, info graphics and a wide variety of other user interface information.  A pie graph, a line graph and a bar graph all sit near the bottom right, displaying monthly information related to the text.  A banner on the top row of the image says "flat style ui/ux design" and a series of slider bars in the bottom center show different percentages.

Giao Diện Phần Tử hình minh họa, vectơ & clip art sẵn có

Thiết kế một giao diện rất căng thẳng. Tiết kiệm cho mình một số sợi tóc bạc bằng cách sử dụng thư viện các phần tử giao diện của iStock. Chúng tôi có nhiều mẫu và bộ dụng cụ khác nhau cho wireframe, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị di động và ứng dụng. Bắt đầu khám phá ngay hôm nay.


© 2023 iStockphoto LP. Thiết kế iStock là nhãn hiệu của iStockphoto LP. Duyệt hàng triệu bức ảnh, hình minh họa và video chất lượng cao.