Vector illustration Abstract futuristic eyeball on circuit board, high computer technology green and blue color background

Khoa Học Và Công Nghệ hình minh họa, vectơ & clip art sẵn có

Khoa học thật khó hiểu. Đồ họa vector của chúng tôi không. Thư viện minh họa khoa học và công nghệ của iStock giới thiệu các thiết bị công nghệ cao mới nhất, các đột phá về công nghệ sinh học, hệ thống điện toán đám mây và các tiến bộ trí tuệ nhân tạo với hình ảnh rõ ràng và hấp dẫn. Làm cho công nghệ trở nên đơn giản với các vectơ miễn phí bản quyền của chúng tôi.


© 2024 iStockphoto LP. Thiết kế iStock là nhãn hiệu của iStockphoto LP. Duyệt hàng triệu bức ảnh, hình minh họa và video chất lượng cao.