Plugin iStock

Plugin Adobe® Creative Cloud®

Tìm hình ảnh iStock hoàn hảo nhanh hơn mà không cần rời khỏi ứng dụng Photoshop®, Illustrator® và InDesign®. Sử dụng các công cụ tìm kiếm và tổ chức dẫn đầu ngành của chúng tôi để tải xuống các tệp comp phù hợp cho bất kỳ hình ảnh iStock nào. Bạn đã sẵn sàng bắt đầu từ tệp comp đến sản phẩm cuối cùng chưa? Chỉ cần tải xuống hình ảnh với tín dụng hoặc đăng ký của bạn.

Dành cho Adobe Photoshop®, Illustrator® và InDesign® CC 2018 trở lên.


iStock + Dropbox

Việc tổ chức trở nên dễ dàng hơn. Liên kết tài khoản Dropbox của bạn trên iStock để truy cập, chia sẻ và cộng tác với nội dung trên tất cả các thiết bị của bạn. Tận hưởng quy trình làm việc nhanh chóng, liền mạch cho phép bạn tiết kiệm thời gian quản lý nội dung và nhiều thời gian hơn mang lại tác phẩm vượt trội.

Dropbox

© 2024 iStockphoto LP. Thiết kế iStock là nhãn hiệu của iStockphoto LP. Duyệt hàng triệu bức ảnh, hình minh họa và video chất lượng cao.