Thiết kế như một chuyên gia với Trình chỉnh sửa iStock

Với trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến đơn giản của chúng tôi, mọi người đều dễ dàng tạo ra nội dung hình ảnh nổi bật

 

Tạo hình ảnh iStock độc đáo của riêng bạn

Bắt đầu với kích cỡ thông minh

Sử dụng kích cỡ hình ảnh trang web và phương tiện truyền thông mạng xã hội cài sẵn phổ biến của chúng tôi làm lối tắt để tạo hình ảnh trực tuyến và bài đăng trên phương tiện truyền thông mạng xã hội.

Áp dụng bộ lọc hình ảnh

Bạn không cần phải là một người có uy tín về thiết kế để khiến cho hình ảnh của mình trở nên nổi bật. Áp dụng chỉnh sửa hình ảnh phức tạp bằng cách nhấp vào bộ lọc.

Thêm văn bản để nói bất cứ điều gì

Kể một câu chuyện bằng văn bản – nói những gì bạn muốn bằng nhiều phông chữ chuyên nghiệp khác nhau cho phép bạn sửa đổi màu sắc, kích cỡ, vị trí và kiểu dáng.

Tải hình ảnh lên thiết kế của bạn

Thêm nét cá nhân của bạn bằng cách tải lên các yếu tố đồ họa như logo và hình ảnh kinh doanh để làm cho mỗi hình ảnh trở nên khác biệt với hình ảnh của riêng bạn.

Hãy dùng thử Trình chỉnh sửa iStock miễn phí.


© 2023 iStockphoto LP. Thiết kế iStock là nhãn hiệu của iStockphoto LP. Duyệt hàng triệu bức ảnh, hình minh họa và video chất lượng cao.