video clip of two men sitting opposite each other across a modern glass desk. They rise up out of their chairs; shake hands across the table & leave. Crane shot, strongly backlit producing a silhouette of the pair as they strike a deal or come to a business agreement.

Những hình ảnh công việc và nghề nghiệp độc đáo từ bộ sưu tập Signature

Bộ sưu tập Signature không ngừng lớn mạnh của iStock có hàng triệu hình ảnh chân thực, như chủ đề công việc và nghề nghiệp videos đầy cảm hứng này, mà bạn sẽ không thể tìm được ở bất kỳ trang lưu trữ nội dung nào khác.


© 2023 iStockphoto LP. Thiết kế iStock là nhãn hiệu của iStockphoto LP. Duyệt hàng triệu bức ảnh, hình minh họa và video chất lượng cao.