Preteen student analyzing molecular models in science class. Slow focus change from model to student.

Khoa Học Và Công Nghệ video, cảnh quay & clip sẵn có

Các khái niệm khoa học có thể gây nhầm lẫn. Thông minh hơn với video khoa học và công nghệ từ iStock. Chúng tôi có những cảnh quay giới thiệu các thiết bị công nghệ cao mới nhất, những đột phá về công nghệ sinh học, hệ thống điện toán đám mây và những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo.


© 2023 iStockphoto LP. Thiết kế iStock là nhãn hiệu của iStockphoto LP. Duyệt hàng triệu bức ảnh, hình minh họa và video chất lượng cao.