Monogram creative cards template with beautiful flourishes ornament elements. Elegant design for corporate identity, invitation. Design of background products.

Khung Và Viền hình minh họa, vectơ & clip art sẵn có

Tìm kiếm đường viền phù hợp để đóng khung thiết kế của bạn? Không cần tìm đâu xa. iStock có nhiều loại vector đường viền miễn phí bản quyền cho khung ảnh, giấy chứng nhận và giải thưởng. Chúng tôi thậm chí có đường viền hoa nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó trang trí hơn một chút.


© 2023 iStockphoto LP. Thiết kế iStock là nhãn hiệu của iStockphoto LP. Duyệt hàng triệu bức ảnh, hình minh họa và video chất lượng cao.